English Polski

Grupa Neutrin i Ciemnej Materii IFJ PAN w Krakowie

Grupa Neutrin i Ciemnej Materii jest częścią Zakładu Promieni Kosmicznych i Neutrin oraz Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Prowadzimy badania w dziedzinie fizyki neutrin i ciemnej materii. Uczestniczymy w następujących projektach:

Poprzednio grupa była również zaangażowana w eksperyment WARP oraz projekt LAGUNA.


Previous page: Zakład Promieni Kosmicznych i Neutrin
Następna strona: Eksperyment T2K