English Polski

Dla studentów

W naszym zakładzie istnieje możliwość wykonania pracy dyplomowej w języku polskim lub angielskim.
Zapraszamy studentów kierunków fizyka, fizyka techniczna, fizyka komputerowa, informatyka i pokrewnych do kontaktu.
Kontakt: Agnieszka Zalewska; Tomasz Wąchała