English Polski

Prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktorskie wykonane w naszym zakładzie

Prace magisterskie:

2017

2011

 • Wpływ wykorzystania ciekłego argonu zubożonego izotopowo na możliwości detekcji Ciemnej Materii (praca w języku angielskim)
  P. Kryczyński

2010

2009

2008

 • Rekonstrukcja mionów w detektorze SMRD neutrinowego eksperymentu T2K.
  T. Świątek
 • Rekonstrukcja kaskad elektromagnetycznych w ciekło-argonowym detektorze eksperymentu ICARUS
  P. Karbowniczek

2007

 • Symulacje mionow i naturalnej promieniotworczosci w warunkach podziemnego laboratorium SUNLab w Sieroszowicach.
  G. Dzioba
 • Symulacje oscylacji neutrin na potrzeby podziemnego laboratorium SUNLab w Sieroszowicach
  W. Jasielski

2006

2005

2004

2003

 • Rekonstrukcja energii elektronow i fotonow w eksperymencie ICARUS.
  P. Brylski


Prace doktorskie:

Prace doktorskie są dostępne na stronie Międzynarodowego Studium Doktoranckiego IFJ

2016

 • Neutrino beam simulations and background studies for the SUNLAB location in Poland (praca w języku angielskim)
  M. Harańczyk

2011

 • Rozpoznawanie elektronów i mezonów π0 przy badaniu oddziaływań neutrin w zastosowaniu do detektorów ciekło-argonowych oraz bliskiego detektora eksperymentu T2K
  Tomasz Wąchała

2009

 • Simulations and Measurements of the Galactic Dark Matter Halo with the WArP Detector (praca w języku angielskim)
  Andrzej Szelc