English Polski

Propozycje prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich

Propozycje prac magisterskich lub licencjackich

  • Produkcja mezonów π0 w oddziaływaniach anty-νμ CC w bliskim detektorze ND280 eksperymentu T2K. (Production of π0 mesons in anti-νμ CC interactions in the near detector ND280 of the T2K experiment.) - Opiekun: dr Marcela Batkiewicz
  • Badanie właściwości mezonów π0 produkowanych w oddziaływaniach neutrin w bliskim detektorze ND280 eksperymentu T2K. (Studies of the properties of π0 mesons produced in neutrino interactions in the near detector ND280 of the T2K experiment.) - Opiekun: dr Marcela Batkiewicz