Talks

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

 

2014

 • Referat na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie, 14.01.2014
 • XXVII wykład im. Aleksandra Jabłońskiego, pt. „Od antyatomów po cząstkę Higgsa”, Toruń, 27.02.2014
 • Przewodniczenie sesji, pt. „Research Infrastructures for Global Challenges” oraz przedstawienie prezentacji, pt. „Research Infrastructures for Global Challenges” na konferencji ICRI 2014, 02.04.2014

 

2013

 • „Astrofizyka cząstek w planach CERNu” – 6.03.2013,  Kraków-Przegorzały, spotkanie ogólnopolskie „Astrofizyka cząstek w Polsce”, 3-6.03.2013
 • „European Strategy for Particle Physics”, 23.04.2013, Paryż, zebranie FALC (Funding Agencies for Large Colliders), 22-13.04.2013
 • „Nutrino physics in European Strategy for Particle Physics, update 2013” – 23.05.2013, Uniwersytet Karola, Praga, konferencja “Colloquium v13, Towards CP violation in neutrino physics”,  23-24.05.2013
 • “Particle physics – what is in it for society?” – 29.05.2013, Bruksela, Parlament Europejski,  „STOA-ITRE-CERN event”
 • “What do we get from basic research?” – 29.05.2013, Bruksela, Komisja Europejska, udział w pięcio-osobowym panelu
 • „Polska w CERN-ie, CERN w Polsce” – 10.06.2013, Warszawa, konferencja „Theory meets Experiment” (w połączeniu z konferencją prasową), 10-12.06.2013
 • “View from Europe – European Strategy for Particle Physics” – 14.08.2013, UC Santa Cruz, konferencja APS DPF2013, 13-17.08.2013 
 • “Europejska fizyka cząstek w globalnej perspektywie” – 10.09.2013 – Poznań, Zjazd Fizyków Polskich, 8-13.09.2013
 • “Europejska fizyka cząstek w globalnej perspektywie” – 14.11.2013 – Kraków, seminarium IFJ PAN, zaktualizowany wykład z Zjazdu Fizyków Polskich
 • „Priorytetowe kierunki badań w CERN-ie, wynikające z Europejskiej Strategii dla Fizyki Cząstek” – 19.12.2013, Warszawa, zebranie Komisji Mechaniki PAN
 
 

2012

 • Neutrino oscillations - current status and prospects, Uniwersytet Jagielloński, Seminarium Fizyki Jądrowej, Kraków, 12 czerwca, 2012
 • SUNLAN - Sieroszowice UNderground LABoratory,Spotkanie CEA-IFJ PAN, Cracow, IFJ PAN, Poland, 16 February, 2012

 

2011

 • Czy neutrina poruszają się z prędkością większą niż światło w próżni? Konwersatorium PTF, oddział w Katowicach, 30.11.2011
 • Czy neutrina poruszają się z prędkością większąniżświatło w próżni? Środowiskowe Seminarium Fizyki Cząstek, 14.10.2011
 • Lectures on Neutrino Physics, TransEuropean School of High Energy Physics TESHEP 2011
 • LAGUNA paper for general public, Ogólne zebranie projektu LAGUNA, CERN
 • Nadświetlne neutrina - pomiar eksperymentu OPERA i możliwości jego sprawdzenia

 

2010

 • LAGUNA In Polkowice – Sieroszowice Mine In Poland, Cracow Epiphany Conference on Physics in Underground Laboratories and Its Relation with LHC
 • Prospects for the Accelerator Neutrino Physics in Europe,Cracow Epiphany Conference on Physics in
 • Underground Laboratories and Its Relation with LHC
 • Neutrino Physics, Lectures at Trans European School of High Energy Physics
 • ArDM in SUNLAB – location and formal steps, Zebranie współpracy ArDM, CERN
 • Status of the work for WP4, The General LAGUNA meeting, Canfranc
 • Status of the work for WP4, The General LAGUNA meeting, Frejus
 • SPC panel on Future Neutrino Facilities – raport końcowy, zebranie Scientific Policy Committee,
  marzec 2010 CERN

 

2009

 • European neutrino beam plans – report from the CERN October Workshop, Workshop on Next Generation Nucleon Decay and Neutrino Detectors, Estes Park, October 7-10,2009
 • Scientific Policy Committee panel, Workshop on European Strategy on Future Neutrino Physics, CERN, October 3, 2009
 • SUNLAB – podziemne laboratorium w kopalni Polkowice-Sieroszowice, Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi, 24-25.09.2009
 • SPC panel on Future Neutrino Facilities progress report, zebranie Scientific Policy Committee, 14.09.2009, CERN
 • SUNLAB – Sieroszowice UNderground LABoratory, XL Zjazd Fizyków Polskich, 6-11 września 2009,
  Kraków (sesja astrofizyki i fizyki cząstek, 05-10.09.2009)
 • Przyszłe esperymenty neutrinowe i nadzieje z nimi związane, Konferencja EPS HEP 2009, sesja nauczycielska, Kraków, 21.07.2009
 • Introduction to Neutrino Physics, Lectures at Trans European School of HighEnergy Physics, Zakopane 07-15.07.2009
 • Search for Dark Matter and the LAGUNAProject, ASPERA Polish National Day, Warszawa, 22.04.2009
 • Introduction to the WP4, The General LAGUNA meeting, Wrocław, 31.03-02.04.2009
 • SPC panel on Future Neutrino Facilities, zebranie Scientific Policy Committee, 17.03.2009 CERN
 • Europejski projekt LAGUNA, Uniwersytet Zielonogórski (Seminarium Instytutu Fizyki)

 

2008


2007


2006


2005200420032002


2001


2000


Previous page: List of Publications
Następna strona: Organization and Coordination